Information

Information

Medlemsavgift 150 kr/år.

Bankgiro 5620-6428

Inbetalningskort skickas ut till våra medlemmar.

När du betalar in din medlemsavgift skriv gärna ditt medlemsnummer på inbetalningen.

Är du ny medlem/stödmedlem skriv namn, adress och telefonnummer på inbetalningen.

Har du bytt adress? Tag kontakt med någon i styrelsen så vi kan ändra i medlemsregistret!

Utprovning av bröstproteser

Utprovning av bröstproteser sker nu på Bröstmottagningen av Marie Simonsson

För att få tid för utprovning ring tfn 044-309 12 34

och tala med sekreteraren på Kirurgmottagningen