Nyopererad

Nyopererad

Till Dig som opererats eller behandlats för bröstcancer

Bröstcancerföreningen Victoria i Östra Skåne är en sammanslutning av kvinnor som behandlats för bröstcancer. En av de viktigaste uppgifterna för föreningens stödpersoner är att, på olika sätt,

stödja andra kvinnor som drabbats av sjukdomen.

 

Stödpersonerna har genomgått utbildning för att på bästa sätt stödja andra.

Vi stödpersoner är själva bröstcancerbehandlade och vet därför mycket väl att undersöknings-

och behandlingsperioden kan vara både pressande och svår.

Vi vet också att det kan vara till stor hjälp att möta andra kvinnor som befinner sig i samma situation och med dem dela tankar och funderingar.

Victoriaföreningen kommer därför att anordna träffar under våren 2018,

där Du ges möjlighet att träffa andra kvinnor i samma situation samt våra kontaktpersoner.

Inbjudan till Samtalsträff våren 2018 för dig som opererats eller behandlats för bröstcancer:

 

Träffarna till hösten kommer läggas ut så snart datum är klara

 

Plats: Senioren, Tingshusgatan 2, Hässleholm

 

Plats: Sensus, Nya Boulevarden 10, Kristianstad

 

Vi hälsar dig varmt välkommen till vår träff

Vid träffarna bjuder Victoria på förtäring.

Det finns inget krav på att Du ska bli medlem i Victoriaföreningen.

En stödperson ska vara till stöd och hjälp for ALLA bröstcanceropererade kvinnor som önskar det och

naturligtvis har vi tystnadsplikt. Som Du säkert vet har vi på grund av sekretessen inom sjukvården

inte tillgång till några patientuppgifter.

För mer information om träffarna ring Ing-Marie HIldebrand 0731-569 673