Om Victoria

BCF Victoria Östra Skåne är en stödförening för Dig som drabbats av bröstcancer och Dina anhöriga.

Föreningen är sedan år 1984 ansluten till BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation.

 

BCF Victoria Östra Skåne är en ideell organisation, som bildades år 1981.

Vi har idag cirka 300 medlemmar varav ca 25% är stödmedlemmar, alltså närstående anhöriga eller vänner.

Våra medlemmar kommer från östra Skåne, från Simrishamn till Hässleholm och Osby.

Föreningens målsättning är att stödja medlemmarna genom att ge information men också erbjuda

möjligheter att under trevliga former få vara tillsammans med andra, som vet hur det är och som åter ser ljust på tillvaron.

Förutom att ge stöd till våra medlemmar vill vi verka som språkrör för vår målgrupp.

Tillsammans med riksorganisationen strävar vi efter att nå ut med våra synpunkter och erfarenheter

både lokalt, regionalt och nationellt. Vi bedriver också påverkansarbete för att förbättra omhändertagandet i vården.

Som medlem i BCF Victoria Östra Skåne kan Du delta i ett antal årligen återkommande aktiviteter och möten.

Vi anordnar modevisning, julfest i december, håller årsmöte under vårvintern,

åker på en utflykt på försommaren och där emellan informationsmöten kring aktuella ämnen.

En viktig roll i friskvårdsarbetet är våra vattengymnastikgrupper i Centralsjukhusets varmvattenbassäng.

Inbjudan går ut till medlemmarna och vi försöker även hålla vår hemsida uppdaterad!

Även Du som inte är medlem kan utnyttja möjligheten att tala med någon av våra stödpersoner.

Vi som gått igenom undersöknings- och behandlingsperioden vet mycket väl hur pressande och jobbigt detta är.

Vi vet också att det betyder mycket att få tala med någon.

Du kan därför med förtroende ta kontakt med vem du vill av våra stödpersoner även om du inte är medlem

i vår förening. Ring någon av våra stödpersoner som naturligtvis har tystnadsplikt. Du får gärna vara anonym.

Vi svarar inte på medicinska frågor men har kontakt med sjukvårdspersonal och ställer gärna upp som sällskap t ex vid läkarbesök.

Namn och telefonnummer till våra stödpersoner hittar Du under fliken ”Styrelsen och stödpersoner”!

 

Vi vill engagera våra medlemmar, så om Du har idéer om vad Du skulle vilja att Victoria Östra Skåne

utökar sin verksamhet med, så lyssnar vi mycket gärna! Du kanske själv kan tänka Dig att fungera som

initiativtagare eller ledare för någon aktivitet? Ring, maila eller skriv till oss!

Bli medlem i BCF Victoria Östra Skåne och hjälp oss att utveckla föreningen! Även om Du själv inte är

drabbad av bröstcancer, kan Du vara stödmedlem hos oss. Avgiften och förmånerna är desamma.

Medlemsavgiften är 150 kr per år som Du betalar in via

bankgiro 5620-6428. Ange att Du är ny medlem, Ditt namn, adress och telefonnummer så vi kan nå

Dig för att delge Dig information och inbjudningar. Kontakta gärna vår sekreterare om Du har frågor!

Som medlem får Du tidningen BROfästet fyra gånger om året.

Tidningen innehåller både vetenskapliga och lättare artiklar,

rapporter från aktuella kongresser och mycket annat.

Vill Du komma i kontakt med oss är Du välkommen att ringa någon av styrelseledamöterna

eller stödpersonerna. Telefonnummer finner Du under fliken ”Styrelsen och stödpersoner”!

Du kan också maila eller skriva brev till oss.

 

Välkommen till oss!