Rehab

REHABILITERING - EFTERBEHANDLING

 

Lydiagården - centrum för cancerrehabilitering

Lydiagården i Skåne är en plats där människor som botats från cancer får kraft och mod

att ta sig an sin framtid och där kroniskt cancersjuka får hjälp att leva med sin sjukdom.

Verksamheten innehåller både praktisk och medicinsk hjälp och inte minst mentalt stöd.

 

Målet för Lydiagården är att underlätta återkomsten till vardagslivet.

Som medlem i Föreningen Victoria i Östra Skåne får Du hjälp med egenavgiften vid

vistelse på internatbaserad rehab., Tag kontakt med Ann Månsson, 0709 149 617

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lydiagarden.se/

Lydiagården, Långstorp 118

243 93 Höör.

Telefon: 0413-692 50

Fax: 0413-55 31 35

e-post: lydiagarden@lydiagarden.se

 

Som medlem i Föreningen Victoria i Östra Skåne får Du hjälp med egenavgiften vid

vistelse på internatbaserad rehab., Tag kontakt med Ann Månsson, tfn 0709 149 617